17. maja Najbardziej produktywny dzień majańskiego roku

Dzisiaj jeden z najbardziej produktywnych dni w roku. Będziemy chcieli działać, a jeżeli nie będziemy mogli albo coś nam będzie w tym przeszkadzać, to możemy doświadczyć największej podczas tych dziewięciu miesięcy majańskiego kalendarza frustracji. Majowie dzisiejszy dzień poświęcają intencjom dotyczącym owoców działań, płodności ziemi i efektów naszej pracy, byciu w wirze czynności i kreatywności z pytaniami, którędy dalej. Najlepszego! Niech się dzieje!

You May Also Like