3. maja Czas na zrozumienie

Dzisiejszy dzień w kalendarzu duchowym Majów poświęcony jest zrozumieniu, analizie, wewnętrznemu wglądowi w różne elementy układanki, która składa się na nasze czyny i działania. Czasami o efektach naszej pracy / czynów nie świadczy to, że każdy widzi nasz proces, dzisiejszy dzień pokazuje ścieżkę cierpliwą, pełną wytrwałości, czasem samotności, by osiągnąć to, czego się pragnie. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie, dystans i lekkie wycofanie. Pozwólmy sobie na to, nawet gdy jesteśmy wśród bliskich, nawet gdy jesteśmy w podróży – dajmy sobie przestrzeń na wewnętrzne podróże.

You May Also Like