KIM JEST MAJAŃSKI SZAMAN, CO MA WSPÓLNEGO Z KALENDARZEM TZOLKIN? O DUCHOWOŚCI BEZ ŚCIEMY

szaman majański, chaman w górach Trójkąta Ixil, Gwatemala, fotografie: Weronika Mliczewska

Współcześni Majowie podążają za dwoma kalendarzami: agrarnym Haab, który ma 360 dni i 5 dni ,,wrażliwych” oraz duchowym Tzolkin, który ma 260 dni, czyli dokładnie 9 miesięcy. Majowie wierzą, że od czasu poczęcia doświadczamy cyklów, kręgów czasu. To od nas zależy, czy z każdym następnym będziemy bardziej świadomi. Ale jest ktoś, kto może nam w tym pomóc. Kim jest majański szaman? Read More…

How to find a sense of security where it is not?

Such nights cannot be forgotten… Drifting on a river in the middle of the Amazon with strangers from Ese Eja while watching with peace as the night comes. Stars were scattered across the sky, like a rash, as if the sky had been sick for twelve hours, and the only antidote for him was dawn. If I could name all the emotions that were boiling in me, it would be like a machine gun firing after the decimal point, the problem is that these are the emotions I have not known so far, the feelings I have never experienced. And so the virgin Amazon jungle, bore something new in me, as if for a moment it wanted to show me that there is nothing I can catch as a railing, even shadows of thoughts, experiences or feelings, everything around was new and unknown, and the only key to trying to understand what was happening now was respect and careful observation.

 

Read More…

My night with Tarantulas and how I tamed my fear

It was one of the turning points in my life. During one restless morning I learn how to domesticate fear. I had to complete an express training of befriending terror, but in the end I think we did quite well. I made a decision to become fond of the tarantulas, because after all it was me who was their guest and not the other way around. I stiffened with fear, I couldn’t move an inch, but I remembered what I was told by the shaman, from whom a couple weeks prior I got an introduction on jungle safety.

 

Read More…

How to reach the tribes in the Amazon? That is, with patience and respect.

How to reach the tribes in the Amazon? I waited for this answer and the following conversation for a long five days without a hinting whisper that I would hear the word, “Yes”. I waited with a passionate conviction that acting shoulder to shoulder with NGO’s would give me even a vague confidence I would soon gain the trust of the tribe of my choice within the deep jungle. Well, I was wrong.

Read More…

NOC Z TARANTULAMI I OSWAJANIE STRACHU

Był to jeden ze zwrotnych momentów w moim życiu. W trakcie tego bezsennego poranka nauczyłam się oswajać strach. Musiałam przejść przyspieszony kurs przyjaźni ze strachem, ale poszło nam nawet dobrze. Postanowiłam polubić te tarantule, gdyż w efekcie, to ja byłam ich gościem, a nie one moim. Drętwiałam ze strachu i nie mogłam się ruszyć ani o milimetr, ale przypomniałam sobie słowa szamana, który kilka tygodni wcześniej wprowadzał mnie w BHP dżungli.

Read More…

Jak odnaleźć poczucie bezpieczeństwa tam, gdzie go nie ma?

Takich nocy nie da się zapomnieć. Dryfować w środku Amazonii z nieznajomymi Indianami Ese Eja i patrzeć ze spokojem, jak przychodzi noc. Gwiazdy rozsypały się po niebie, jak świetlista wysypka, jakby niebo zachorowało na dwanaście godzin i jedyną pewną odtrutką dla niego był świt. Gdybym umiała nazwać wszystkie emocje, które wrzały we mnie, to z pewnością jak karabin maszynowy wystrzeliłabym je po przecinku, problem w tym, że są to emocje, których do tej pory nie znałam, uczucia, których nigdy nie doświadczyłam. I tak dziewicza amazońska dżungla, zrodziła i we mnie coś nowego, jakby na ten moment chciała pokazać mi, że nie ma nic, czego mogę się złapać jak poręczy, nawet cienia myśli, doświadczenia lub uczucia, wszystko wkoło było nowe i nieznane, a jedynym kluczem do próby zrozumienia tego, co od tej pory miało się dziać były szacunek i uważna obserwacja.  Read More…

Spotkanie z Człowiekiem Światło

Nie lubię definicji, zamykania genialnych, bezgranicznych konceptów w słowa, nadawania ram temu, co nienazwane. W fotografii udaje mi się przed tym uciec, ale bardziej fascynującym niż sama ucieczka przed nazywaniem, w fotografii jest dla mnie światło. W przypadku robienia tego zdjęcia temat światła oznacza jednak coś zupełnie odmiennego niżbyś mógł się spodziewać.
Read More…